DĨA BM 07, BM 08, BM 09, BM 10, BM 11 MÀU TRẮNG

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
BM 07 Ø 25.1 x 2.8 cm
BM 08 Ø 27.5 x 3.0 cm
BM 09 Ø 30.1 x 3.0 cm
BM 10 Ø 35.5 x 3.2 cm
BM 11 Ø 40.3 x 3.6 cm