DĨA CHỮ NHẬT DCN 38N, DCN 39N NHÁM XÁM

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
DCN 38N 27.0 x 11.4 x 2.3 cm
DCN 39N 30.8 x 13.0 x 2.5 cm