DĨA DCN 196N, DCN 197N, DCN 198N NHÁM XÁM

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
DCN 196N 21.2 x 9.7 x 1.7 cm
DCN 197N 26.2 x 11.3 x 1.8 cm
DCN 198N 29.8 x 12.8 x 1.9 cm