DĨA DCG 06, DCG 07, DCG 08 CÁT XANH

Giá: Liên hệ

 


 

CODE SIZE
DCG 06 Ø 15.0 x 1.4 cm
DCG 07 Ø 17.5 x 1.5 cm
DCG 08 Ø 20.4 x 1.7 cm