DĨA DCN 167, DCN 168, DCN 169 VÂN ĐÁ ĐEN

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
DCN 167 27.8 x 11.5 x 1.4 cm
DCN 168 29.0 x 12.0 x 1.6 cm
DCN 169 31.2 x 13.5 x 2.0 cm