DĨA DCN 56, DCN 57, DCN 58, DCN 59 VÂN ĐÁ XANH

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
DCN 56 17.8 x 11.6 x 3.3 cm
DCN 57 21.0 x 13.5 x 3.4 cm
DCN 58 24.5 x 15.9 x 3.7 cm
DCN 59 27.4 x 17.8 x 3.8 cm