DĨA DG 26N, DG 27N, DG 28N NHÁM XANH LÁ

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
DG 26N Ø 15.0 x 2.0 cm
DG 27N Ø 17.5 x 2.1 cm
DG 28N Ø 20.0 x 2.5 cm