DĨA DGS 05, DGS 06 HORECA

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
DGS 05 Ø 11.3 x 3.1 cm
DGS 06 Ø 15.0 x 3.9 cm