DĨA DH 106, DH 107, DH 108, DH 109 VÂN ĐÁ ĐEN

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
DH 106 Ø 16.5 x 3.2 cm
DH 107 Ø 20.4 x 3.8 cm
DH 108 Ø 24.2 x 4.2 cm
DH 109 Ø 28.2 x 4.6 cm