DĨA DH 116, DH 117, DH 118, DH 119 HORECA

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
DH 116 Ø 15.0 x 3.3 cm
DH 117 Ø 18.5 x 3.3 cm
DH 118 Ø 22.3 x 3.3 cm
DH 119 Ø 26.3 x 3.3 cm