DĨA DV 126, DV 127 ĐỎ ĐEN

DĨA DV 126, DV 127 ĐỎ ĐEN

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
DV 126 14.7 x 14.7 x 1.8 cm
DV 127 17.7 x 17.7 x 2.0 cm