DĨA LÁ DL 65, DL 66, DL 67 MÀU TRẮNG

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
DL 65 12.2 x 8.3 x 4.3
DL 66 18.5 x 12.0 x 4.5
DL 67 24.5 x 15.0 x 5.5