DĨA SÂU DS 38, DS 39, DS 40 HORECA

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
DS 38 Ø 22.9 x 3.6 cm
DS 39 Ø 25.9 x 3.9 cm
DS 40 Ø 30.2 x 5.0 cm