DĨA TAM GIÁC DTG 17, DTG 18, DTG 19 VÂN ĐÁ XANH

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
DTG 17 19.0 x 19.0 x 1.9 cm
DTG 18 23.5 x 23.5 x 2.2 cm
DTG 19 27.0 x 27.0 x 2.5 cm