DĨA TRÒN DT 27, DT 28, DT 29 ĐEN TRẮNG

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
DT 27 Ø 16.8 x 2.9 cm
DT 28 Ø 18.8 x 2.9 cm
DT 29 Ø 20.8 x 2.9 cm

 

Sản phẩm khác