DĨA VUÔNG DV 167, DV 168, DV 169 MÀU ĐEN

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
DV 167 22.7 x 22.7 x 2.2 cm
DV 168 25.8 x 25.8 x 2.3 cm
DV 169 29.1 x 29.1 x 2.5 cm