DĨA VUÔNG DV 176, DV 177, DV 178, DV 179, DV 180

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
DV 176 18.7 x 18.7 x 1.9 cm
DV 177 25.3 x 25.3 x 2.4 cm 
DV 178 29.9 x 29.9 x 2.7 cm
DV 179 34.7 x 34.7 x 3.7 cm
DV 180 39.6 x 39.6 x 3.8 cm