DĨA VUÔNG DV 188, DV 189 HORECA

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
DV 188 24.0 x 24.0 x 3.6 cm
DV 189 27.0 x 27.0 x 3.8 cm