DĨA VUÔNG DV 198, DV 199 HORECA

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
DV 198 25.3 x 25.3 x 2.8 cm
DV 199 30.0 x 30.0 x 3.2 cm