DĨA VUÔNG DV 236, DV 237, DV 238 MÀU ĐEN

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
DV 236 14.8 x 14.8 x 2.8 cm
DV 237 17.4 x 17.4 x 3.3 cm
DV 238 20.0 x 20.0 x 3.8 cm