DĨA VUÔNG SÂU DVS 17, DVS 18, DVS 19 HORECA

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
DVS 17 16.4 x 16.4 x 3.4 cm
DVS 18 18.4 x 18.4 x 3.9 cm
DVS 19 20.4 x 20.4 x 4.4 cm