GẠT TÀN GT ND 26N, GT ND 26L

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
GT ND 26N Ø 10.0 x 4.7 cm
GT ND 26L Ø 13.0 x 4.9 cm