HỘP THỰC PHẨM HTP 14, HTP 15, HTP 16

Giá: Liên hệ
CODE SIZE VOLUME
HTP 14 14.2 x 10.1 x 5.8 cm 300 ml
HTP 15 17.0 x 12.4 x 6.5 cm 600 ml
HTP 16 19.7 x 14.7 x 7.0 cm 1000 ml