HỘP THỰC PHẨM HTP 17, HTP 18, HTP 19, HTP 20

Giá: Liên hệ
CODE SIZE VOLUME
HTP 17 Ø 10.5 x 4.8 cm 130 ml
HTP 18 Ø 13.5 x 6.5 cm 350 ml
HTP 19 Ø 15.8 x 7.2 cm 550 ml
HTP 20 Ø 18.2 x 7.8 cm 1000 ml