HŨ ĐỰNG NƯỚC CHẤM NC 08, NC 09, NC 10

HŨ ĐỰNG NƯỚC CHẤM NC 08, NC 09, NC 10

Giá: Liên hệ
CODE SIZE VOLUME
NC 08 Ø 6.3 x 12.3 cm 180 ml
NC 09 Ø 5.5 x 10.5 cm 120 ml
NC 10 Ø 5.0 x 9.0 cm 60 ml