HŨ HĐ 04

HŨ HĐ 04

Giá: Liên hệ
CODE SIZE VOLUME
HĐ 04 Ø 13.7 x 15.0 cm 1230 ml