KHAY KHL04 HORECA

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
KHL 04 Ø 24.7 x 2.8 cm