KHAY NƯỚC KN01, KN02, KN03, KN04, KN05

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
KN 01 18.0 x 12.0 x 3.2 cm
KM 02 22.0 x 15.0 x 3.2 cm
KN 03 26.0 x 18.5 x 3.2 cm
KN 04 30.8 x 22.3 x 3.2 cm
KN 05 37.0 x 26.5 x 3.2 cm