Ly LB 11

Ly LB 11

Giá: Liên hệ
CODE SIZE VOLUME
LB 11 Ø 9.5 x 10.0 cm 350 ml