LY NO 53 PC

Giá: Liên hệ
CODE SIZE VOLUME
NO 53 Ø 8.3 x 14.1 cm 430 ML