Ly rượu No 2

Ly rượu No 2

Giá: Liên hệ
CODE SIZE VOLUME
No 2 Ø 6.2 x 7.8 cm 30 ml