Ly rượu No 3

Ly rượu No 3

Giá: Liên hệ
CODE SIZE VOLUME
No 3 Ø 6.2 x 7.8 cm 110 ml