Ly rượu No 3

Ly rượu No 3

Giá: Liên hệ
CODE SIZE VOLUME
No 3 Ø 6.0 x 10.2 cm 100 ml