THỐ TL 00, TL 03, TL 04

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
TL 00 Ø 27.0 x 11.5 cm
TL 03 Ø 25.0 x 12.0 cm
TL 04 Ø 22.5 x 10.0 cm