TÔ SALAD 08 HORECA

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
SALAD 08 22.1 x 19.9 x 8.8 cm