TÔ TO 16, TO 17, TO 18

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
TO 16 Ø 15.0 x 5.0 cm
TO 17 Ø 17.5 x 5.5 cm
TO 18 Ø 20.0 x 5.8 cm