TÔ TO D14, TO D15 HORECA

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
TO D14 Ø 17.6 x 8.0 cm
TO D15 Ø 19.8 x 8.3 cm