TÔ TV 37, TV 38 HORECA

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
TV 37 20.0 x 20.0 x 8.0 cm
TV 38 23.0 x 23.0 x 8.0 cm