VỈ TRỨNG VT 01, VT 02

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
VT 01 29.0 x 29.0 x 4.8 cm
VT 02 29.0 x 29.0 x 5.0 cm