BÌNH BNo 28

BÌNH BNo 28

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
BNo 28 (1000 ml) 9.4 x 7.6 x 22.0 cm