BÌNH BNo27

BÌNH BNo27

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
BNo 27  (1500 ml) 16.5 x 14.5 x 23.3 cm