CÀ MÊN 5 (3 NGĂN - 3 NGĂN SÂU)

Giá: Liên hệ
CODE SIZE

CÀ MÊN 5

(3 NGĂN)

13.0 x 23.0 cm          

CÀ MÊN 5

(3 NGĂN SÂU)           

13.0 x 26.0 cm