CÀ MÊN 5 (4 NGĂN - 4 NGĂN SÂU)

Giá: Liên hệ
CODE SIZE

CÀ MÊN 5

(4 NGĂN )

16.6 x 14.2 x 28.8 cm     

CÀ MÊN 5

(4 NGĂN SÂU)

16.6 x 14.2 x 32.5 cm