CÀ MÊN 5 (3 NGĂN - 3 NGĂN SÂU)

Giá: Liên hệ
CODE SIZE

CÀ MÊN 5

(3 NGĂN)

16.6 x 14.2 x 22.3 cm          

CÀ MÊN 5

(3 NGĂN SÂU)           

16.6 x 14.2 x 26.9 cm