XÔ ĐỰNG ĐÁ XĐ 01, XĐ 02, XĐ 03

XÔ ĐỰNG ĐÁ XĐ 01, XĐ 02, XĐ 03

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
XĐ 01 Ø 12.0 x 13.0 cm
XĐ 02 Ø 18.0 x 16.0 cm
XĐ 03 Ø 21.8 x 19.7 cm