XÔ ĐỰNG ĐÁ XĐ 08, XĐ 09

XÔ ĐỰNG ĐÁ XĐ 08, XĐ 09

Giá: Liên hệ
CODE SIZE VOLUME
XĐ 08 14.0 x 12.6 x 15.0 cm 1000 ml
XĐ 09 21.4 x 16.0 x 18.0 cm 2150 ml