XÔ ĐỰNG ĐÁ XĐ 10, XĐ 11, XĐ 12

XÔ ĐỰNG ĐÁ XĐ 10, XĐ 11, XĐ 12

Giá: Liên hệ
CODE SIZE VOLUME
XĐ 10 Ø 15.2 x 11.5 cm 840 ml
XĐ 11 Ø 18.0 x 14.1 cm 1750 ml
XĐ 12 Ø 18.5 x 16.7 cm 2750 ml