BÌNH TRÀ BT 01, BT 02

Giá: Liên hệ
CODE SIZE VOLUME
BT 01 14.5 x 10.0 x 14.0 cm 400 ML
BT 02 16.0 x 11.0 x 15.9 cm 600 ML

 

Sản phẩm khác