BỘ CHÉN CB 04, CO 02, CC 32, DĨA TIÊU T 27 VIỀN 82

BỘ CHÉN CB 04, CO 02, CC 32, DĨA TIÊU T 27 VIỀN 82

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
CB 04 Ø 11.5 x 5.6 cm
CO 02 Ø 11.2 x 5.4 cm 
CC 32 10.2 x 7.8 x 1.2 cm
T 27  Ø 6.5 x 1.7 cm