BỘ CHÉN CB 04, CO 02, DĨA TIÊU T 27 VIỀN 27

BỘ CHÉN CB 04, CO 02, DĨA TIÊU T 27 VIỀN 27

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
CB 04 Ø 11.5 x 5.6 cm
CO 02 Ø 11.2 x 5.4 cm 
DC 66 Ø 15.3 x 1.8 cm
T 27 Ø   6.5 x 1.7 cm