BỘ CHÉN CO 34, CS 29, CC 32, CO 02 VIỀN 27

BỘ CHÉN CO 34, CS 29, CC 32, CO 02 VIỀN 27

Giá: Liên hệ
CODE SIZE
CO 34 Ø   8.6 x 3.3 cm 
CS 29 Ø   8.0 x 3.4 cm
CC 32 10.2 x 7.8 x 1.2 cm
CO 02 Ø 11.2 x 5.4 cm